Spoiwo do nawierzchni drogowych

Spoiwo organiczne z łupin Psyllium

Zastosowanie

Stabilizer - spoiwo służy do wiązania wierzchniej warstwy dróg dla pieszych i ścieżek rowerowych oraz do ich ochrony przed erozją wodną i kurzem.

Wymagania dotyczące kruszywa

Przed zmieszaniem kruszony kamień musi spełniać określone wymagania, ponieważ spoiwo reaguje tylko z najmniejszymi cząstkami nawierzchni.

Nawierzchnie mineralne spoiwo hansegrand tegra

Produkcja

Spoiwo jest otrzymywane przemysłowo przez oddzielenie łupin Psyllium.

Właściwości i proporcje mieszania

Pęcznienie w kontakcie z wodą, kurczenie się w stanie suchym. Z reguły na jedną tonę kruszywa dodaje się 6 kg spoiwa.

Lithuania:

UAB SAGAS
Ateities 21C
LT-06326 Vilnius
Tel. +370 682 90805
info@sagas.lt
www.sagas.lt

Polska:
  SAGAS Sp. z o.o.
  ul. Szczęsna 26
  02-454 Warszawa
  Tel. +48 724 673 880
  info@sagas.com.pl
  www.sagas.com.pl
Deutschland:
  SAGAS UG (haftungsbeschränkt)
  Mühlenstr. 8a
  D-14167 Berlin
  +49 159 0555 8300
  info@sagas-bau.de
  www.sagas-bau.de